Selecteer een pagina

Over Heuvelrug in Goede Banen

Stichting Heuvelrug in Goede Banen (afgekort HiGB) is ontstaan vanuit een bewonersinitiatief. De Stichting zet zich via haar netwerk in voor het behoud en de versterking van de Heuvelrug. Het netwerk bestaat uit provincie Utrecht, gemeente Utrechtse Heuvelrug, natuurorganisaties, terreineigenaren, belangenorganisaties en actieve bewoners van de Heuvelrug. Samen proberen we onze visie onder de aandacht te brengen en houden van dit netwerk en alle andere aanverwante organisaties/overheden/personen die hier interesse in hebben. Met als uiteindelijk doel de realisatie van deze visie, die gebaseerd is op de structuurvisies en omgevingsvisie van de Heuvelrug.

Daarbij zijn drie kernpunten ons uitgangspunt:
1. Vergroten van aandeel robuuste natuur
2. Verluwen van verkeer
3. Stimuleren van een emissieloze economie

Ook even over ons logo. Voor het logo is gekeken naar voorbeelden in de natuur. Daar loopt al heel veel in goede banen. De jaarringen van een boom lopen in perfecte banen om elkaar heen. Ze vertellen de geschiedenis van de boom zelf en daardoor ook wat er in de natuur om hem heen is gebeurd. De rustige aardetinten symboliseren de rust en stilte waar Stichting Heuvelrug in Goede Banen naar streeft. Het logo symboliseert ook de groei van onze stichting.