Selecteer een pagina

Ons netwerk

In de loop der jaren hebben wij ons netwerk stevig kunnen uitbreiden. We werken nauw samen met de volgende organisaties:

Provincie Utrecht: gedeputeerde, statenleden en medewerkers

Gemeente Utrechtse Heuvelrug, wethouders, raadsleden en medewerkers

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht i.o.

Natuurorganisaties als Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en    regionale natuurorganisaties als Maarn Maarsbergen Natuurlijk,Vereniging Dorp en Natuur, Federatie Groene Heuvelrug, Tussen Heuvelrug en Wetering en Stichting Milieuzorg Zeist

Belangenorganisaties als Natuur en Milieufederatie Utrecht, IVN, Landschap Erfgoed Utrecht en Veilig Verkeer Nederland

Landgoedeigenaren

Bewoners en andere bewonersgroepen

Aansluiten bij Heuvelrug in Goede Banen
Deel jij onze visie en ambities en wil jij je ook inzetten om de Heuvelrug in Goede Banen te leiden? Meld je dan aan bij ons netwerk, want: “Samen zijn we te groot om te falen. Ons wacht een taak die er toe doet”. Wij willen graag ons netwerk uitbreiden, zodat we meer impact kunnen hebben, meer taken verdelen en ieders kennis en ervaring kunnen benutten om samen onze visie meer bekendheid te geven en ambities te realiseren.

Quotes vanuit ons netwerk over Heuvelrug in Goede Banen

• Gerrit Boonzaaijer (wethouder mobiliteit Gemeente Utrechtse Heuvelrug): “nu is het moment om de versnippering van de natuur op te lossen en snelheidsverlaging te realiseren op de N-wegen binnen de Utrechtse Heuvelrug: snelheidsreductie is nu bespreekbaar en verhoogt ook de beleefbaarheid.”

• Arne Schaddelee (gedeputeerde Mobiliteit Provincie Utrecht): “Er zijn goede redenen om kritisch te kijken naar de snelheden op onze wegen. De leefomgeving staat op de eerste plaats, het gaat om luchtkwaliteit en gezondheid. Als provincies lobbyen voor snelheidsbeperking bij het Rijk en EU, dan moeten wij ook zelf wat doen op de N-wegen.
Er komt een nieuw afwegingskader gericht op verkeersveiligheid en dan met name voor kwetsbare groepen, en gericht op gebieden met veel wildaanrijdingen.”

• Paul Roncken (onafhankelijk adviseur provincie Utrecht): “Het gaat er om dat de provinciale wegen in het kernkwadrant uitnodigen tot ´onthaasten´ en dat er langzaam gereden wordt. Daarbij zou het beleid er op gericht moeten zijn dat ´het utilitair gebruik´ zich op de snelwegen bevindt en dat ´de beleving´ centraal wordt gesteld op deze provinciale wegen: N-wegen binnen het kernkwadrant Mollebos – Rumelaar – Leersum – Doorn lenen zich daarbij bij uitstek voor inrichting als Parkways!”

• Prof. Jan van Maarseveen (spreker bij symposium Heuvelrug in Goede Banen): “Op grond van het ´gezonde boerenverstand´, zonder dat hier wetenschappelijke onderzoeken voor uitgevoerd behoeven te worden, is helder dat een besluit tot snelheidsreductie van 80 naar 60 km/uur genomen zou moeten worden op de N225, N226 en N227 binnen het kernkwadrant Mollebos – Rumelaar – Leersum – Doorn!”

• Joris Hogenboom (voormalig directeur Natuur- en Milieufederatie Utrecht): “De tijd is rijp voor 60 km/u op de N225, N226 en N227 binnen het kernkwadrant Mollebos – Rumelaar – Leersum – Doorn’ en kijk eens naar wat dit voor het gebied kan betekenen: Laten we kijken naar het aantrekkelijke perspectief in plaats van naar belemmeringen.”