Selecteer een pagina

Doelen Heuvelrug in Goede Banen?

Waar wij voor staan (missie)
HiGB initieert en ondersteunt actieve burgerparticipatie. Zodat visies, plannen en beleid, voor zover relevant voor de Utrechtse Heuvelrug, op een transparante, zorgvuldige en consistente wijze tot stand komen en leiden tot de vooraf voorgenomen resultaten.

Waar wij voor gaan (visie)
Een toekomstbestendige Utrechtse Heuvelrug: voor mensen, dieren en planten. Hiertoe wordt gestreefd naar een Utrechtse Heuvelrug die verkeerluw is, die voorzien is van robuuste natuur en waar sprake is van een duurzame economie. Dit op een dusdanige manier dat de unieke Utrechtse Heuvelrug herkenbaar is voor iedereen.

Hoe wij werken (strategie)
HiGB werkt altijd integraal: integraal door iedereen die dat wil te betrekken in de samenwerking, integraal door verkeer, natuur en economie in onderlinge samenhang te beschouwen, integraal door de Utrechtse Heuvelrug te bezien in een (inter)nationale context, en integraal door de lange termijn effecten van beleid en plannen te bezien.

Wat wij doen (focus)
HiGB heeft aandacht voor de gehele Utrechtse Heuvelrug. De actiegerichte focus is op het gebied in het kwadrant dat ruwweg wordt opgespannen door Maarn (ecoduct Mollenbos), Maarsbergen (ecoduct Rumelaar), Leersum en Doorn en maakt deel uit van Natuurnetwerk Nederland, van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en van het Geopark i.o.

De aanpak van HiGB is mede gestoeld op visies op Ruimtelijke Ordening zoals de Structuurvisies en Omgevingsvisies van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug (GUH), de Provincie Utrecht (PU) en de visies vanuit de Waterschappen Vallei en Veluwe en Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. HiGB wil samen met de politiek en de beleidsmakers concrete resultaten boeken.

Daarom kiest HiGB consequent voor de inhoudelijke dialoog en heeft HiGB concrete resultaten gebracht in de vorm van visiedocumenten, inspraakbeurten en een symposium.

Stichting Heuvelrug in Goede Banen
HiGB is een netwerkorganisatie. Door brede en diepe verankering bij talloze geïnteresseerde en betrokken organisaties en individuen is HiGB verzekerd van actuele kennis en verschillende invalshoeken. Het bestuur bestaat uit drie personen, met daaromheen een kleine kring experts, allen werkzaam als onbezoldigd vrijwilliger. De bestuurders zijn Gonda Laporte, Peter Reinders en Dick Schumer.

Wij zoeken verder versterking!

Op dit moment is er behoefte aan een additionele bestuurder, of betrokken expert, met juridische kennis en een hands on expert op het gebeid van sociale media en website opzet en onderhoud. De verwachte tijdbesteding is circa twee uur per week. Voor beide rollen graag contact mailen naar: heuvelrugingoedebanen@gmail.com.