Selecteer een pagina

Welkom op de site van Stichting Heuvelrug in Goede Banen.

De Utrechts Heuvelrug is een uniek gebied waar wonen, werken en recreëren hand in hand gaan. Door toenemende verkeersdrukte, versnippering van de natuur, verdroging van oude natte gebieden en druk om te bouwen buiten de rode contour wordt niet alleen het unieke karakter van de Utrechtse Heuvelrug bedreigd, maar komt ook de toekomstige vitaliteit onder druk. Samen met ons netwerk willen we er voor zorgen dat de Heuvelrug met deze uitdagingen en vraagstukken in goede banen wordt geleid.

Behoud en versterk de Heuvelrug. Stichting Heuvelrug in Goede Banen streeft naar behoud en versterking van de Utrechtse Heuvelrug. Het is een uniek gebied door de combinatie van robuuste natuur en rijkdom aan cultuur. Niet voor niets is het een nationaal park, geopark (in oprichting) en onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Een gebied om te koesteren, ontwikkelen en behouden voor volgende generaties. En dat is precies waar wij aan werken. We richten ons vooral op het gedeelte van de Heuvelrug ten zuiden van de A12 tussen Doorn, Maarn, Maarsbergen en Leersum.

Hoe? Door samen met ons netwerk te stimuleren dat er meer rust en stilte is op de Heuvelrug, meer robuuste natuur, minder autoverkeer, minder verstoring, minder versnippering en toe te werken naar een emissieloze economie. Zou het niet fantastisch zijn als wij dat samen kunnen bereiken? Daar werken we graag aan. Werk jij ook mee? Zoals Ingmar Heytze schreef in onderstaand gedicht Groene Gulliver: “Samen zijn we te groot om te falen. Ons wacht een taak die er toe doet”.